Иван Аржентински с коментар за Наредба Н-18 в онлайн изданието на Капитал

Posted on

Иван Аржентински – управляващ съдружник в ERP.BG с коментар за Наредба Н-18 в онлайн изданието на Капитал.

“Основният проблем е, че всички фирми, които в продължение на 20 – 30 години са градили някакъв бизнес модел, сега заради наредбата в рамките на една година те рязко трябва да го променят. Причината е, че за разлика от всички досегашни промени, които са се случвали в наредбата, тази не може да се обслужи с допълнителен софтуер, а всички фирми трябва да си променят основния софтуер, с който управляват бизнеса си. Това е шок за целия бизнес. Този риск не беше достатъчно добре оценен от НАП и това е причината тези срокове да са недостатъчни, въпреки че те вече бяха удължени повече от година.

Отделно, в движение в наредбата бяха направени много промени, излязоха различни тълкувания и изискванията към софтуерните фирми и към търговците се сменяха през тази година и половина на няколко пъти. Имаше нови тълкувания през ноември, декември миналата година и сега отново през януари. В края на месеца влизат в сила нови промени, а сроковете остават същите. В други държави също са въвеждани нормативни актове, подобни на Наредба Н-18, но там сроковете са много дълги и изискванията се въвеждат на етапи.

Допълнителните тълкувания по прилагането на наредбата пък водят до ситуации, в които НАП забранява нещо, което е разрешено в Н-18, това се използва и като причина за отказ при регистрация на софтуери в НАП. И обратното – чрез тълкувания се разрешават неща, които са забранени в нормативната уредба. Това е още по-опасно за фирмите, защото те попадат на изключително плаващи пясъци. Например връзката на електронните магазини със СУПТО софтуерите е само чрез схема. Тя не е регламентирана в наредбата. Тоест един бизнес трябва да вземе трудно решение – дали да се довери, че може да направи определени неща само на база тълкувания от НАП при положение, че те не са законово регламентирани. Всичко това затруднява бизнеса доста. А фирмите трябва да вземат решение, на базата на което да инвестират в софтуер, да го внедрят, да променят процесите в компанията си така, че те да се напаснат с новите изисквания. Всичко това е дълъг процес и затова към 31 януари не е ясно каква част от бизнеса ще е готов. С други думи, бизнесът е в пълен шах.

Единственият изход от тази ситуация е диалог между НАП и бизнеса. В началото диалогът с НАП беше на практика невъзможен. В момента определено има вслушване. Лошото е, че вредата вече е причинена. Много от бизнесите взеха своите решения за развитие на база сегашната ситуация. И тези промени не са в положителна посока за конкурентността на фирмите в цяла България. Вероятно може да очакваме определена инфлация и забавяне на ръста на БВП. Какви точно ще са икономическите ефекти от новата регулация предстои да се види тепърва. Вероятно ще има някакво изсветляване на бизнеса, но на цената на вреда за цялата икономика.”

Информация и снимка: Капитал