ERP.BG

ERP.BG (И Ар Пи България ООД) създава софтуерните решения, които ще ви помогнат да постигнете тези приоритети.

Компанията ни е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса (наследник на софтуерната фирма Алое Ко), с над 19-годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива решения. ERP.BG е създател на една от първите български ERP (Enterprise Resource Planning) системи EnterpriseOne, която автоматизира всички аспекти от дейността на едно предприятие – производство, доставки, складово управление, маркетинг, продажби, управление на човешките ресурси, финанси и счетоводство. Днес тя се предлага единствено като  услуга – по модела SaaS (Software as a Service).

EnterpriseOne е цялостно ERP решение, което включва пълноценни модули за обединени комуникации и колцентър, CRM (Customer Relationship Management – управление на взаимоотношенията с клиентите), BI (Business Intelligence – бизнес анализ) и е напълно оптимизирано за работа през мобилни устройства и тъчксрийн интерфейс. Наличието на интерфейс за разработка на приложения (API – Application Programming Interface) позволява към EnterpriseOne лесно да се създават допълнителни функционалности и услуги.

 

Нашето убеждение

 

В съвременната икономика ефективното използване на ERP софтуер е критично важно за всеки бизнес.

 

Нашата мисия

 

Да доведем предимствата на ERP системите до всички български фирми, независимо дали са големи, или малки и без значение в кой сектор на икономиката работят.

 

Нашата визия

 

Е за повишаване конкурентоспособността на българската икономика, чрез по-ефективна работа на служителите, по-качествено обслужване на клиентите и по-ефективен мениджмънт.

 

Информация за компанията

 

ERP.BG ( И Ар Пи България ООД ) е български разработчик на системи за управление на бизнеса с над 19 годишен опит. Още със своето създаване компанията си поставя като основна цел повишаване конкурентоспособността на своите клиенти, чрез възможностите на софтуерните технологии – цел, която определя насоката на развитие на ERP.BG и до днес. Разработваме продуктите си, обединявайки световните тенденции в сектора със специфичните нужди на всеки наш клиент, независимо дали той е голяма компания или малка фирма. Съобразяваме всеки проект с конкретните особености в дейността на клиента, предлагаме гъвкави схеми за плащане и се стремим внедряването на нашите продукти да се изплаща в краткосрочен план.

ERP.BG има специфичен опит и завършени проекти в сегментите търговия на едро и дребно, печатарска индустрия, козметична и хранително – вкусова промишленост, текстил, транспортна дейност, строителство, строителни материали, финансово-счетоводно консултиране и други.

 

Екип

 

В ERP.BG работят над 20 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за разработка, внедряване, техническа поддръжка, гореща телефонна и онлайн поддръжка. Развитието и разширяването на екипа винаги е било основен приоритет в дейността на ERP.BG. Личен приоритет на ръководството ни е, нашите специалисти да повишават своята квалификация, както чрез разнообразни обучения, така и чрез участието си в ERP проекти в различни сегменти на икономиката и с различна степен на сложност.

 

Клиенти

 

Взаимоотношенията с нашите клиенти не завършват с проекта по внедряване на една ERP система, а тепърва започват с него. Тази философия, залегнала в развитието на ERP.BG още със създаването на компанията, поставя клиентите ни по-скоро в позиция на наши дългосрочни партньори. Предлаганите от нас решения се развиват заедно с развитието на внедрилите ги компании, разширяват своите функционалности, заедно с разширяването на техния бизнес. Ние се развиваме заедно с нашите клиенти и те се развиват заедно с нас.

Благодарение на своята дългосрочна ангажираност, днес ERP.BG има десетки клиенти, много от които са сред лидерите в своите икономически области. Сред тях са Доверие –Обединен Холдинг, СТС Холдинг Груп, Евромаркет, Инкозметикс, Ен Ен ПОД, Българо-американски инвестиционен фонд, Алекс – Александър Христов Спасов ЕТ, Киров АД, Марс Армор, Биофреш, Ню Бегс и много други.

 

Социална отговорност

 

ERP.BG развива разнообразни дейности в подкрепа на благотворителни каузи. Сред тях основен фокус заема дългосрочната ни политика за партньорство с българските университети и развитие на образованието по информационни технологии.

ERP.BG има мащабна стратегия за сътрудничество с образователните институции и научните организации в България, която стартира още през 2007 г. Целта ни е да гарантираме обучение с конкурентна подготовка на световно ниво, в действие. Екипът ни е убеден във важността на обучението в сферата на ERP (Enterprise Resource Planning) у нас. Предвид нарастващото значение на този клас решения за бизнеса, познанието за тях вече се превръща в ключов елемент от програмата на редица специалности в сферата на информационните технологии, бизнес управлението, маркетинга, финансите и икономиката.

EnterpriseOne®

CRM

Интегрираното решение за управление на отношенията с клиенти/

Логистика

Модулите обединяват управлението на различни логистични дейности.

Производство

Чрез модул Производство се управлява същината на производството.

Финанси

Обединява в една система цялото проследяване на входящите и изходящите парични потоци.

Управление на проекти

Пълен поглед над проекта в един екран.

Бизнес изследване

Мощно средство за извличане, анализ и представяне на фирмени данни.

Приложения

Интегрирано решение за планиране, проследяване и анализ на сервизните дейности.